Toplam
Kullanıcılar 0
Yöneticileri 0
Pazar Payı
kulüpleri 129,310,000
Oyuncular 592,750,000
  • İşlemleri Paylaşın
  • Tamamlanan Transferler
  • Zengin fakir
  • Yönetici ve Temsilciler
  • İşlemleri Paylaş: Tamamlanan Transferler: Zengin fakir : Yönetici ve Temsilciler: